Gimnazistai – Europos kultūros paveldo renginio dalyviai

Gimnazistai – Europos kultūros paveldo renginio dalyviai

Jonavos rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje gimnazijos socialinės veiklos būrelis ,,Aš galiu” kartu su dorinio ugdymo mokytoja Inga Kuuzeorg – Petrikoniene dalyvavo Europos kultūros paveldo dienų renginyje. Gimnazistai susidomėję klausėsi Sandros Petrukonytės – VŠĮ ,,Maceva” edukatorės. ,,Ką pasakoja macevos: senųjų Lietuvos žydų kapinių dokumentavimo patirtys ir pamokos”- tokia paskaitos tema, suteikusi žinių apie tai, kiek Lietuvoje yra žydų poilsio vietų, kas yra epitafija ir macevos, kodėl skiriasi metų skaičiavimas. Vėliau renginio dalyviai ir organizatoriai patraukė į senąsias žydų kapines. Moksleiviai sužymėjo antkapius – macevas, juos nušveitė, išryškindami hebrajų kalba užrašytas epitafijas, fotografavo. Projekto veikla dar bus tęsiama – neužteko vienos dienos tvarkant Jonavos miesto žydų amžino poilsio vietos. Istorija gyva, kol yra ją puoselėjančių ir saugančių.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.