Sveikiname!

Sveikiname!

Jau paskelbti XX nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai. Šiais mokslo metais konkurse dalyvavo 1243 mokiniai iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. 5–12 klasių mokinių kūryba kasmet įprasminama dramatišką XX a. antrosios pusės Lietuvos istoriją: tremtį, Holokaustą, partizaninį karą, neginkluotą pasipriešinimą, 1991 m. sausio įvykius. Iš viso sukurta 1149 darbų: piešinių (896), maketų (111), rašinių ir eilėraščių (94), filmų (21), fotografijų ir prezentacijų (14), dainų (13).Smagu minėti, kad mūsų gimnazijai atstovavo 3 ralietės, kurias paskatino dalyvauti istorijos mokytoja Vilija Kičienė. Ypač sėkmė lydėjo Iė klasės gimnazistę Ignę Kuzmickaitę, kuri pristatė savo sukurtą dainą „Prisimenam jus, tremtiniai ir karžygiai“, – užimta II vieta. Sveikiname Ignę ir dėkojame jos mokytojai.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.