DĖL NUOTOLINIO DARBO IR UGDYMO (SI) PROCESO

 DĖL NUOTOLINIO DARBO IR UGDYMO (SI) PROCESO

Nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos gimnazija dirbs nuotoliniu būdu.

Gimnazijos administracija ir mokytojai naudos Tamo elektroninį dienyną, virtualią bendradarbiavimo aplinką ZOOM, Google Classroom, Google Diskas, Moodle, Skype, Facebook.

Pamokos vyks pagal nuotolinio mokymo(si) konsultacijų tvarkaraštį.

Mokytojai su mokiniais bendraus ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

– realiuoju laiku organizuojamos konsultacijos tvarkaraštyje nustatytu laiku;

– nerealiuoju laiku (individualiai sutarus) organizuojamos konsultacijos, vyksta tam tikrų užduočių (pvz., TV laidos, filmo peržiūra) atlikimas ir kt..

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja Nuotolinio mokymo(si) skaitmeninių technologijų naudojimo administratoriai, konsultantai:

Alvidas Unčiūra, alvidas.unciura@gmail.com

Eugenijus Leonavičius, leo.eug@gmail.com

Irena Gripkauskienė, jrbiblioteka@gmail.com

Konsultacijos bus teikiama šiais kontaktais

Administracija:

Direktorė Zita Gudonavičienė (tel.: 8 349 35331, el. paštas: direktore@jralio.lt)

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Rasa Legienė (tel.: 8 349 69180, el. paštas: legrasa@yahoo.de)

Marijona Malakauskienė (tel.: 8 349 69181, el. paštas: marytmala@gmail.com)

Daiva Sirtautienė (tel.: 8 349 51200, el. paštas: daiva.sir@jralio.lt)

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Balkuvienė (tel.: 8 349 35335, el. paštas ukiodalis@gmail.com )

Socialinė pedagogė Orinta Smailienė (tel.: 8 349 51135, el. paštas: orinta.smailiene@gmail.com )

Psichologė Jūratė Zabarauskienė (el. paštas: jurate.za@gmail.com )

Specialioji pedagogė Ingrida Vilkaitiene (el. paštas: inga1973@gmail.com )

Profesijos konsultantė  Aušra Nacevičienė (tel. 861440096, El. paštas: ausranac@gmail.com )

Klasių vadovai, dalykų mokytojai  (pagal informaciją Tamo elektroniniame dienyne).


Comments are closed.