Kaip mums sekasi?

Kaip mums sekasi?

Vasario 18 dieną gimnazijoje vyko respublikinis dorinio ugdymo mokytojų seminaras „Sėkminga dorinio ugdymo pamoka. Kaip mums sekasi įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją  programą”. Seminarą organizavo tikybos mokytoja ekspertė Inga Petrikonienė. Susibūrimo metu buvo aptarta ugdymo įstaigose esanti situacija, pristatytas sėkmingas bendradarbiavimo modelis, pedagogai dalinosi iššūkiais, įgyvendinant šią programą. Gimnazijos visuomenės sveikatos centro specialistė Danutė Kačegavičienė su tikybos ir etikos mokytojomis pasidalino gerąja patirtimi – įvykusių renginių, skirtų mokinių sveikatai stiprinti, sklaida.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.