LIETUVA, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!..
Gyvenimą, pasaulį perėjęs perdėm,
Matau, kaip driekias vieškeliu plačiuoju
Tavo graži buitis, nuženklinta žvaigždėm…

(J. Aistis)

Su Valstybės atkūrimo diena!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.