Sveikiname!

Sveikiname!

Iš 13 raliečių, panorusių dalyvauti tradiciniame meninio skaitymo konkurse, į kitą (rajono) etapą buvo išrinkti 5 gimnazistai: Neda Stankevičiūtė (IIa klasė), Airida Česonytė (IId klasė), Auksė Gudauskaitė (IIė klasė), Deimantė Mikutovskytė (IIIė klasė), Paulius Mikšys (IVd klasė). Džiaugiamės, kad ir rajono etape raliečiai gebėjo įtaigiai perteikti lietuviško žodžio grožį. Padėkos raštas už šiuolaikišką tekstą įteiktas Deimantei Mikutovskytei. II vietos laimėtoju tapo Paulius Mikšys, o I vietos nugalėtoja paskelbta Airida Česonytė, kuri  atstovaus kovo 20 dieną Jonavos rajonui regioniniame geriausių skaitovų etape. Už puikų mokinių paruošimą šiam konkursui padėkos žodžius skiriame mokytojoms Valerijai Maciulevičienei, Vidai Budraitienei, Onai Bartušienei.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.