Protų mūšis „Čia Lietuva, čia lietūs lyja“

Protų mūšis „Čia Lietuva, čia lietūs lyja“

Vėlyvo rudens vakarą raliečiai rinkosi į tradicinį protų mūšį „Čia Lietuva, čia lietūs lyja“, skirtą
Jonavos kraštui pažinti. Renginį inicijavo geografijos mokytoja ekspertė Aušrinė Živaitienė ir
tikybos mokytoja ekspertė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė. Gimnazijos muziejaus vadovė Daiva
Kšivickienė vakaro metu akcentavo, kad ši viktorina turi sąsajų su garbiais kraštotyrinės veiklos
jubiliejais:1969 m. buvo įkurtas mokyklos muziejus, šiemet švenčiantis 50-etį, o 1994-1995 m. įvyko
pirmoji rajono viktorina, skirta pažinti Jonavos kraštą. Taigi graži renginio tradicija tęsiama jau 25-
erius metus.
Šiųmetiniame protų mūšyje tarp kitų gimnazijos komandų ypač aktyviai dalyvavo I klasių
gimnazistai ir jų auklėtojos. Sėkmė lydėjo keturis komandos „Priversti žaisti“ vaikinus ir jų kviestinį
svečią Remigijų Osauską. Dešimties komandų atsakymus vertino kompetentinga komisija:
pavaduotoja ugdymui Daiva Sirtautienė, gimnazijos muziejaus vadovė Daiva Kšivickienė, istorijos
mokytoja Sigita Meižeinė, bibliotekos vedėja Janina Skirgailienė ir tautodailininkas Artūras
Narkevičius. Smagu buvo dalyvauti viktorinoje, nes protinę veiklą keitė folkloro grupės „Dobilia“
skambi daina ir trankus šokis.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Comments are closed.