Pamoka KITAIP

Pamoka KITAIP

III ė klasės gimnazistai neatsisakė Jonavos viešosios bibliotekos siūlomos galimybės lietuvių kalbos pamoką (ekskursijos vadovas R. Čičelis) skirti literatūrinei Jonavai pažinti, o Iė klasės mokiniai ir jų anglų kalbos mokytoja A. Karosienė išbandė tos pačios įstaigos siūlomą naujovę ir literatūrinės kelionės po Jonavą metu naudojosi audiogidu anglų kalba. Kadangi pamokos tema „Kelionės. Ar pažįsti savo gimtąjį miestą?“, ši veikla labai tinkama ir įsimintina. Mokiniai išklausė instruktažą, gavo žemėlapius, ausines ir leidosi po literatūrinę Jonavą. Gimnazistams tai nauja ir įdomi patirtis. Raliečiai įsiminė svarbius rašytojų gyvenimo faktus, fotografavo lankytinus objektus. Tokios pamokos tikrai neprailgsta.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.