,,Baltų literatūros savaitė“

,,Baltų literatūros savaitė“

Tradicinis projektas ,,Baltų literatūros savaitė“ pradėtas viktorina ,,Baltų kultūra. Latvių literatūra”. I-II klasių gimnazistai supažindinti su kaimyninės šalies literatūra, kalba ir kultūra.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Ona Bartušienė ir Vida Budraitienė organizavo netradicines lietuvių kalbos pamokas. Id klasės gimnazistai skaitė tekstus latviškai, klausė latvių poezijos įrašų, vėliau tie patys eilėraščiai skambėjo gimtąja kalba. Aptarti baltų kalbų panašumai bei skirtumai, supažindinta su latvių literatūra paaugliams. Iė klasės gimnazistai lygino latvių, prūsų, lietuvių mitologijos ypatumus. Per pamoką raliečiai pristatė svarbiausias lietuvių ir latvių dievybes. Latvių mitologijos atspindžių ieškota pasakoje „Aukso žirgas“.

II-III klasių mokiniai per informacinių technologijų pamokas kartu su mokytoja Angele Buitkiene kūrė pateiktis apie latvių rašytojus.

Gimnazijos jaunimo folkloro grupės „Dobilia“ nariai (vadovė Inga Petrikonienė) susipažino su kalendorinėmis latvių tautos šventėmis, papročiais, šokiais ir dainomis. Buvo aptartas Rėdos (metų) ratas, ieškota sąsajų su baltų gentimis. Šiuolaikiniam jaunimui perteikti tradicinę muziką – iššūkis kiekvienam mokytojui ar vadovui, tačiau moderniai atliktos dainos tampa patrauklios savita ritmika, skambesiu, atlikimo būdu. Modernaus latvių folkloro grupės atlikta daina „Austosas Saules dziesma“ sudomino gimnazistus, kurie noriai ją išmoko ir pristatė bendraamžiams.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.