Menai ne vienam padėjo tapti garsiu ir išskirtiniu žmogumi. Argi ne taip? Gal netrukus išgirsime ir apie Mariją Gaidukevičiūtę (IV d klasė), kaip talentingą architektę, kuri sėkmingai dalyvavo profesoriaus A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje. Mokinę ruošė  dailės mokytoja J. Celiešienė.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.