Meninio skaitymo konkursas

Meninio skaitymo konkursas

Už lango romantiškai sningant raliečiai susibūrė į meninio skaitymo konkursą (mokyklos etapą). Raiškiojo žodžio svarbą pirmiausia pripažįsta meniškos sielos gimnazistai, suvokiantys visapusišką konkurso naudą – juk mokantis tekstą atmintinai, lavinama tartis, atmintis, ugdomas kritinis bei kūrybinis mąstymas, skatinama protinė veikla. Dėkojame kiekvienam skaitovui už gebėjimą savitai perskaityti grožinį kūrinį,  o penkiems raliečiams (Nedai Stankevičiūtei (Ia klasė), Kamilei Trukšaninaitei (Id klasė), Emilijai Puodytei (IIė klasė), Pauliui Mikšiui (IIId klasė), Rokui Stankevičiui (IIIc klasė), atstovausiantiems gimnazijai rajone, linkime sėkmės rajono etape. Nuoširdžiai dėkojame ir gimnazijos lituanistėms, skyrusioms ne vieną valandą savo ugdytiniams, mokant pajausti grožinę literatūrą, – Onutei Bartušienei, Laimai Chaladauskienei, Valerijai Maciulevičienei, Vidai Budraitienei,  Alvidai Maciulevičienei, Nijolei Rimkuvienei.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.