Baltų šalių literatūros savaitė

Baltų šalių literatūros savaitė

Tarptautinio projekto „Baltų šalių literatūros savaitė“ renginiai pradėti organizavus I klasių gimnazistams protmūšį „Literatūros ir kultūros sąsajos lietuvių ir latvių kūryboje“ (mokytojos Ona Bartušienė ir Eglė Krutkevičienė), kurį laimėjo I ė klasės raliečiai. Laikas neprailgo, nes nuotaiką skaidrino linksmas latvių laudies šokis „Kreicburgo polka“ (mokytoja Gerda Mykolaitienė) ir latvių pasakos iliustracija (mokytoja Jūratė Zujavienė).

II ė klasės raliečiai susipažino su kaimyninės šalies literatūra, kalba, lankytinomis vietomis ir istorija netradicinėje anglų kalbos pamokoje „Latvijos istoriniai vingiai“ (mokytoja Rita Lamokovskienė), o gimnazijos bibliotekininkės kartu su informacinių technologijų mokytoja Angele Buitkiene pakvietė  gimnazistus į skaityklą sužaisti interaktyvų žaidimą  „Ką aš žinau apie baltus?“.

„Baltų šalių literatūros savaitės“ renginius pratęsė VDU doktorantės Kristinos Vaisvalavičienės paskaita, kurios klausėsi gimnazijos trečiokai, apie latvių literatūrą. Paskaitos pradžioje stebėtas 8 minučių animacinis filmas „Latvis“ susirinkusiems klausytojams pristatė svarbiausius latvių tautos istorijos momentus. Lektorė, kalbėdama apie baltų tautų sąsajas, akcentavo Petro Kanizijaus Katekizmo – seniausios išlikusios knygos latvių kalba – sąsajas su Vilniumi, pristatė latvių tautinio atgimimo veikėjus ir žymiausius latvių rašytojus bei jų kūrinius, atskleidė skaitymo įtaką tautos vienybei ir nepriklausomybei. Šios paskaitos apie baltų tautų sąlyčio taškus turbūt geriausiai atspindi poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio “Ten Latvija dainos pavėsy” dvieilis: „Tą patį matom./Ak, tą patį.“

Visą savaitę gimnazijos skaitykloje buvo eksponuojamos latvių rašytojų knygos ir leidiniai apie Latviją.

Taigi dėkojame bibliotekininkėms Irutei Gripkauskienei ir Janinai Skirgailienei už šios savaitės renginius, o raliečiams – už aktyvų dalyvavimą.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.