Vasario 16-oji – Šimtmečio šventė

Vasario 16-oji – Šimtmečio šventė

Skaičiuodami valandas iki jubiliejinės sukakties, raliečiai organizavo kryptingesnę ugdymo(si ) veiklą: vyko integruotos dailės ir istorijos, anglų kalbos ir kraštotyros pamokos, o joms pasibaigus gimnazistai ir pedagogai rinkosi į šventinį koncertą. Renginio vedėjų Gabrielės ir Roko poetinis žodis ir mokytojos S. Meižienės fragmento iš Gedimino laiškų komentaras sukaupė pamąstymui apie savo šalį. Jaukią ir linksmą nuotaiką sukūrė ne tik populiaraus dainininko Arvydo Vilčinsko dainos, bet ir smagūs patrepsėjimai. Koncerto metu skambėjo ne tik mokytojos G. Grigaravičienės ruoštų raliečių dainos apie Lietuvą, bet ir į svečius atvykusių keturių brolių atlikta Ūdrio arija iš operos „Pilėnai“ (vadovė R. Kinčinienė). Be abejo, susikaupus buvo išklausytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, kurį perskaitė LXVIII laidos abiturientas Žilvinas Galimovas, sugiedota „Tautiška giesmė“. Nepamirštamą įspūdį paliko dokumentinio filmo peržiūra apie Balį Garmų – pirmąjį mokyklos direktorių, inteligentą ir šaulį, tragiško likimo pedagogą (filmą kūrė mokytoja D. Kšivickienė ir raliečių grupė). Rimtį padėjo išsklaidyti režisierės Živilės Martinaitienės ir dramos studijos narių sukurta literatūrinė kompozicija „Gimiau pačiu laiku“, už kurią padėkos puokštę vadovei įteikė gimnazijos direktorius, pasidalinęs šventinėmis įžvalgomis bei linkėjimais. Garbingos sukakties proga organizuoto renginio pabaigą papuošė ketvirtokės Emilijos sukurta „Odė Lietuvai“ ir LAISVĖS GIMTADIENIO didžiulis tortas, subūręs raliečius bendrauti prie arbatos puodelio.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Comments are closed.