Tarptautinis mainų projektas „Statome tiltus”

Tarptautinis mainų projektas „Statome tiltus”

Mokinių mainų projektas „Statome tiltus“ tarp Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ir Berlyno Brolių Montgolfier gimnazijos startavo 2000 m. gegužės mėnesį. Projekto tikslai – ugdyti mokinių kalbinę brandą, pasitikėjimo savimi jausmą, sugebėjimą bendrauti svetima kalba, skatinti žingeidumą, domėjimąsi kitos šalies istorija, tautinėmis vertybėmis, kultūriniu paveldu, švietimo sistemos ypatumais, ugdyti toleranciją kitų tautų (visų pirma, vokiškai kalbančių šalių) kultūrai, papročiams ir tradicijoms. Penkto susitikimo sukakties proga mokykloje lankėsi Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Volkeris Heinzbergas, oficialiai pasirašęs dviejų švietimo įstaigų partnerystės sutartį. Projektas finansuojamas mokinių tėvų, mokytojų bei privačių rėmėjų lėšomis. Per 18 metų trunkantį projektą gimnazijoje viešėjo apie 250 berlyniečių, tiek pat raliečių lankėsi Vokietijos sostinėje. 2018 m. laukiame atvykstant dešimtosios svečių grupės.


Comments are closed.